Liceul Teoretic 'Grigore Moisil' Tulcea

INFORMAȚII ADMITERE CLASA a V-a 2023 - 2024

 1. PROGRAMARE PROBA ORALĂ - click
 2. CATALOG EXAMEN DUPĂ CONTESTAȚII - click
 3. CATALOG EXAMEN ÎNAINTE DE CONTESTAȚII - click
 4. ANUNT ACCES IN SALA DE EXAMEN - click
 5. Tabel nominal candidați înscriși TEST LIMBA ENGELZĂ - click
 6. Situație candidati înscriși testare - click
 7. Modificare calendar test interdisciplinar - click
 8. Calendar Admitere clasa a V-a 2023-2024 - click
 9. CERERE îNSCRIERE ANEXA 1 - click
 10. CERERE ECHIVALARE ANEXA 2 - click
 11. Examene-echivalare-clasa-a-5-a-intensiv - click
 12. CERERE contestație ENGLEZĂ ANEXA 6 - click
 13. CERERE contestație TEST INTERDISCIPLINAR ANEXA 8 - click
 14. Cerere vizualizare lucrare engleză Anexa 7 - click
 15. Cerere vizualizare lucrare Test interdisciplinar Anexa 7 - click
 16. ANEXA 2 Lista examenelor recunoaștere internațională - click

MODELE DE SUBIECTE 2021-2022

SUBIECT SI BAREM TEST LIMBA ENGLEZĂ 2021 - click

TEST 5 ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST 5 ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST 4 ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST 3 ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST 2 ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST ANTRENAMENT LIMBA ENGLEZĂ CLASA a V-a - click

TEST ANTRENAMENT 3 LIMBA ROMANA - 2022 - click

TEST ANTRENAMENT 2 LIMBA ROMANA - 2022 - click

TEST ANTRENAMENT 1 LIMBA ROMANA - 2022 - click

TEST ANTRENAMENT 4 LIMBA ROMÂNĂ CLASA a V-a - click

TEST ANTRENAMENT 3 LIMBA ROMÂNĂ CLASA a V-a - click

TEST ANTRENAMENT 2 LIMBA ROMÂNĂ CLASA a V-a - click

TEST ANTRENAMENT 1 LIMBA ROMÂNĂ CLASA a V-a - click

TEST MATEMATICA CLASA a V-a - click

SUBIECTE DIN ANII ANTERIORI

Subiecte limba engleză scris admitere clasa a V-a - click

Subiecte limba română admitere clasa a V-a - click

Subiecte matematică admitere clasa a V-a - click